متخصص زنان و زایمان

دکترنسرین احمدی

دکترنسرین احمدی

تخصص : متخصص زنان و زایمان

تهران خیابان شریعتی پایین تر از متروی قلهک روبروی مرکز خرید قلهک ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ طبقه اول واحد 9

تهران خیابان انقلاب پایین تر از دانشگاه تهران ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ طبقه دوم واحد 10