متخصص پزشکی ورزشی

دکتر غزاله سلیمانی

دکتر غزاله سلیمانی

تخصص : متخصص پزشکی ورزشی

تهران خیابان شریعتی پایین تر از متروی قلهک روبروی مرکز خرید قلهک ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ طبقه اول واحد ۸