بیمارستان ها ی استان تهران

بیمارستان کودکان مفید

بیمارستان کودکان مفید

تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، بالاتر از حسينیه ارشاد، نرسیده به خیابان میرداماد، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید

فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر(ع)

فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر(ع)

تهران، بزرگراه آیت ا... مدرس، خیابان شهید وحید دستگردی (ظفر سابق)،مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی کودکان حضرت علی اصغر (ع)